In het certificatieschema BORG Beveiligingsbedrijf zijn criteria opgenomen voor technische beveiligingsbedrijven. Dit zijn bedrijven die elektronische alarmsystemen aanleggen.

BORG Beveiligingsbedrijf 2005, versie 2 heeft betrekking op inbraakbeveiliging. Inbraakbeveiliging moet passen bij het risico op inbraak voor de betreffende woning of het onderhavige bedrijfspand. Daarvoor moet een doordacht beveiligingsplan worden gemaakt.

Bedrijven en consumenten maken voor hun beveiliging vaak gebruik van elektronische signaleringssystemen. Deze systemen sturen in geval van onraad een alarmsignaal waarop de politie of een particuliere beveiligingsdienst in actie kan komen. Omdat het over veiligheid gaat moet de kwaliteit van elektronische signaleringssystemen uitstekend zijn. Een gebruiker wil immers dat zijn systeem op een cruciaal moment daadwerkelijk functioneert, en dat het niet onnodig alarmsignalen afgeeft waardoor politie of beveiligers voor niets komen.

Verzekeraars vragen verzekerden vaak in het kader van een inboedel- of brandverzekering om preventiemaatregelen te nemen en een BORG-gecertificeerd alarmsysteem te laten aanleggen.